Svettbehandling

Svettbehandling utförd av specialist

Vi erbjuder behandling mot svettning med kvalitet och professionalitet. Personalen har lång klinisk och praktisk erfarenhet. Metoden är beprövad, och forskningsresultaten i studierna har hög validitet och reliabilitet.

Så går en svettbehandling till

När du kommer till Hyperhidrosspecialisten välkomnas du av receptionist eller sjuksköterska. Du får hänga av ytterkläderna och slå dig ner i vårt mysiga väntrum. Läkemedlet som du hämtat ut på apoteket tas emot och förbereds.

På behandlingsrummet får du komma upp på britsen. Området som ska behandlas desinficeras. På vissa kroppsområden märks injektionspunkterna ut med en vattenlöslig penna. Markeringarna tvättas bort med tvål och vatten, eller våtservetter, efter behandlingen.

Injektionerna ges ytligt i hudens andra lager med tunna nålar. Det kan blöda lite under behandlingen, och du kan få små blåmärken vid injektionsstället.

Patienter som får intravenös smärtlindring med opioider måste stanna kvar en stund för observation. Vi bjuder på fika! Obs att bilkörning (eller körning av annat motordrivet fordon) inte är tillåten på 24 h efter behandlingen.

Intravenös smärtlindring

En del kroppsområden är känsligare att behandla än andra och kräver intravenös smärtlindring med opioid. Innan en behandling påbörjas med opioider ges alltid premedicinering mot illamående. Illamående är den vanligaste biverkningen av opioider, därför vill vi förebygga det. Du får svälja två tabletter som hämmar effekten av serotoninet i hjärnan, som framkallar illamående och kräkningar. Tabletterna kan liknas vanliga åksjuketabletter.

För dig som inte kan svälja tabletter, oroa dig inte! Vi har en lösning för dig med.

Opioider är starkt smärtstillande. Hyperhidrosspecialisten använder sig av en opioid som är kortverkande. Det här innebär att du inte kommer vara påverkad en längre tid. Behandlaren kan styra effekten genom att dosera mängden. Opioiden ges därför inte i tablettform, utan direkt in i blodbanan genom en tunn plastslang som satts i ett blodkärl, oftast i armvecket. Om du är svårstucken kan behandlaren välja att sätta venflonen (som plastslangen kallas) i en ven på handryggen.

Opioiden gör dig varm och avslappnad. Kroppen kan kännas tung. De flesta upplever yrsel i några minuter. Du kan också känna dig trött, men du kommer inte att somna under behandlingen. Du har full kontroll. Det är viktigt att framhäva att du inte kommer börja prata goja eller avslöja några hemligheter. Det är även viktigt att nämna att du kommer känna viss smärta av sticken under behandlingen, men denna smärta är uthärdlig. För många tar den ”sköna” känslan över, vilket gör att du inte bryr dig om injektionerna på samma sätt. Susanne har också många bra knep för att vilseleda dig som är rädd.

Erbjuds alla intravenös smärtlindring?

Intravenös smärtlindring med opioider ges inte inför behandling av armhålorna. För de som önskar smärtlindring i armhålorna erbjuds bedövningskräm. Axillär svettning tar endast någon minut att behandla, och injektionerna i armhålan är inte lika smärtsamma som sticken på överläppen eller fotsulorna (som har många känselkroppar).

Intravenös smärtlindring erbjuds dem som behandlar känsliga kroppsområden eller större kroppsytor som kräver många injektioner, exempelvis ryggen. Mängden stick kan bli jobbiga att uthärda utan adekvat smärtlindring.

Bra att tänka på efter behandlingen
  • Träning bör undvikas efter behandlingen. Det går bra att träna dagen därpå.
  • Bastu och varma bad bör undvikas i några dagar. Att duscha med varmvatten går bra.
  • Förtäring av alkohol bör undvikas i 24 h
  • Om du fått opioider får du absolut inte köra bil efteråt
  • Undvik att sola direkt efter behandlingen

Mer information hittar i texten för respektive behandlingsområde:

Armsvett, ansiktssvett, handsvett, fotsvett, bröst- och ryggsvett, ljumsk- och rumpsvett