Behandlingsalternativ

Hyperhidros, överdriven svettning, kan behandlas på olika sätt. Nedan listas alternativ, liksom fördelar och nackdelar med dem.

Hyperhidrosspecialisten utför behandlingar med injektioner av btx. Vi använder oss av två sorters läkemedel som injiceras i huden. Hos oss får du alltid adekvat smärtlindring. Mer information om hur behandlingen går till hos oss hittar du under svettbehandling.

Aluminiumklorid

Produkter med aluminiumklorid finns att köpa receptfritt på apotek, och är den första medicinska behandlingen du bör prova om du lider av kraftig svettning. Aluminiumklorid och aluminiumklorhydrat finns som roll-on, spray, wipes och kräm. Det aktiva ämnet bildar gelépluggar som täpper till svettkanalerna upp till hudytan. Du som lider av ansiktssvett bör dock vara extra försiktig, eftersom ämnet lätt orsakar hudirritation.

Fördelar:

 • Lättillgängligt, säljs på nästan alla apotek
 • Billigt alternativ
 • Behandlingen kan utföras hemma

Nackdelar:

 • Kan orsaka biverkningar som sveda, rodnad, klåda, eksem och i värsta fall sår
 • Fungerar endast om produkten appliceras på torr hud
 • Kan kräva daglig användning
 • Effekten håller endast i några dagar
Antikolinergika

Antikolinergika är en substans i tablettform som primärt används mot inkontinens. Sjukvården skriver ut antikolinergika till patienter med hyperhidros, då en vanlig biverkning av tabletten är torrhet. Det är biverkningen man vill åt. Tabletten binder till receptorer (mottagare) på ekkrina svettkörtlar. På så sätt når inte signalsubstansen acetylkolin fram, och svettkörteln aktiveras inte.

Fördelar:

 • Kan reducera svettning från hela kroppen
 • Tabletten kan tas hemma
 • Kostar inte mycket

Nackdelar:

 • Kräver daglig användning
 • Fungerar endast i några timmar
 • Kan påverka synen. När du läser och tittar upp, eller tittar ner för att läsa, tar det några sekunder innan du ser klart.
 • Kan påverka den kognitiva förmågan och göra dig trögtänkt
 • Kan ge muntorrhet och karies
 • Kan orsaka torra slemhinnor i ögonen
 • Kan ge buksmärtor
 • Vid långtidsanvändning finns risk för utveckling av demens tidigare i livet
Jontofores

Jontofores är ett alternativ för dig som lider av hand- och fotsvett. Elektroder från en maskin kopplas till en behållare med vatten. Händerna eller fötterna placeras i vattnet och svag elektisk ström vrids på. Strömmen som leds genom vattnet bildar joner i handflatan eller fotsulan, som blockerar svettkörtlarnas förmåga att utsöndra vätska. Effekten vara i några dagar upp till en vecka.

Fördelar:

 • Kan ge lite obehag, men gör inte ont
 • Fungerar för den uthållige

Nackdelar:

 • Kräver ca 12 behandlingar innan bra resultat uppnås
 • Behandlingen måste upprepas en till flera gånger i veckan
 • Tidskrävande
 • Kräver följsamhet för att fungera
Intrakutan behandling

Läkemedel som injiceras i huden eller muskeln används inom vården mot bl a överdriven svettning, migrän, tandgnissling och ofrivilliga muskelrörelser som skakning och muskelryckningar. Hyperhidrosspecialisten är en av få specialister som har 12 års erfarenhet av att utföra svettbehandlingar med injektioner av btx typ A och B.

Btx som injiceras i huden mot svettning är ett enzym som klipper proteiner i nervändsluten. På så sätt förstörs funktionen att sända nervsignaler till svettkörteln. Nya nervändor bildas med tiden. Det innebär att behandlingen inte ger permanent resultat.

Fördelar:

 • Behandlingen är lokal
 • Alla kroppsområden kan behandlas
 • Effekten håller i flera månader
 • Alla biverkningar är övergående
 • Läkemedlet kan inte orsaka permanent skada

Nackdelar:

 • Kostar pengar, behandlingen är inte kostnadsfri i alla Landsting och för alla kroppsområden
 • Måste utföras på klinik eller sjukhus
 • Injektionerna kan vara smärtsamma. Obs att seriösa kliniker alltid erbjuder lokalbedövning eller intravenös smärtlindring.
 • Sticken kan orsaka blåmärken i 1-2 veckor
 • Viss muskelsvaghet kan upplevas i händerna, när handsvett behandlats. Om btx typ B används går muskelsvagheten ofta över inom 2 veckor.
 • Stelhet i pannan kan upplevas efter en handling mot svett i pannan. Om btx typ B används försvinner ofta stelheten inom 2-3 veckor.
Jet-injektorer

Jet-injektorer som MED-JET® Ped-O-Jet® och Press-O-Jet® är medicinska luftpistoler som med lufttryck (ofta koldioxid) pressar in läkemedel i huden. Pistolen användes främst för vaccinationer under 1950 till 1980-talet. Enstaka studier med fåtal patienter föreslår att tekniken kan användas som behandlingsmetod mot svettning i händer och fötter. Dessvärre visar både större studier och klinisk beprövad erfarenhet att tekniken inte ger samma goda resultat som en injektionsbehandling med sprutor, när det kommer till hyperhidros. WHO rekommenderar inte längre användningen av Jet-injektorer vid vaccinering, då flera studier visar att luftpistoler ökar risken för överföring av blodsmittor mellan patienter.

Fördelar:

 • Stickrädda behöver inte utsättas för injektioner med nålar

Nackdelar:

 • Ger endast blygsam effekt. Många upplever ingen effekt alls
 • Patienten får inte alltid den dos som avses vid varje skott. Lär dig varför i vårt blogginlägg om MED-JET
 • Skapar långvariga blodutgjutningar i behandlingsområdet
 • Har orsakat överföring av HIV, hepatit B och hepatit C mellan patienter
 • Måste utföras på sjukhus eller klinik
Mikrovågor

miraDry® är ett alternativ för dig som lider av överdriven svettning i armhålorna. Metoden godkändes av FDA år 2011 för behandling av underarmssvett. Mikrovågor hettar upp svettkörtlarna till ca 60 grader under några sekunder. Enligt miraDrys egna studie som utförts på ett mindre antal patienter, reducerar behandlingen armsvetten med i sitt 82 %. En siffra som tyvärr inte stämmer med överens med resultatet hos en större population. En miraDry behandling ger för många en sämre reduktion.

Flera behöver två behandlingar med några månaders mellanrum för att få en kännbar reduktion, men alla blir inte nöjda även efter två behandlingar. För en del kommer svettningen gradvis tillbaka inom 1 år. Resultatet är allså inte permanent för alla.

Det finns patienter som får bra resultat av miraDry, till och med bättre effekt, närmare 97 % reduktion av en behandling. Hyperhidrosspecialisten rekommenderar miraDry för en del personer. Läs mer i vårt blogginlägg om miraDry för att ta reda på om du är en av dem.

Fördelar:

 • Livet har förbättrats för alltid, för den grupp som miraDry faktiskt fungerat för och givit ett bestående resultat
 • När lokalbedövningen har injicerats, är behandlingen inte smärtsam

Nackdelar:

 • Kostar mellan 14.900-20.000 kr i Sverige
 • Osäkert resultat, en chansning för patienten
 • Tufft efterförlopp med smärta och svullnad i armhålorna
 • Det finns en rad andra biverkningar som ofta drabbar patienter, och det tar flera månader innan alla biverkningar försvunnit. Lär dig mer om dem i vårt blogginlägg om miraDry
Axillär utrymning

Axillär utrymning kallas ett kirurgiskt ingrepp där man opererar bort svettkörtlar ur armhålan. Operationen ger reducerad svettning, men inte total svettfrihet. Operationen medför fula ärr efteråt, eftersom en stor del av huden måste skäras upp. Hyperhidrosspecialisten rekommenderar inte axillär utrymning i första hand.

Endoskopisk transthorakal sympatektomi

Sympatektomi är också ett operativt ingrepp. Nervus sympaticus och ganglion (så kallade nervknutar) bränns bort, så att handsvetten och ansiktssvetten försvinner permanent. Operationen är idag förbjuden i Sverige. 80 % av patienterna som genomgick operationen fick kraftig, kompensatorisk svettning på framför allt ryggen och bröstet. Den kompensatoriska svettningen blev mycket värre än svettningen de ursprungligen hade.