Låt oss utvärdera effekten av jet-injektorer, när det kommer till behandling av överdriven svettning. Skillnaden i effekt är stor mellan en injektionsbehandling med nålar och en injektor-behandling med luftpistol. Många upplever ingen eller ytterst liten effekt av jet-injektorer. Nedan förklaras varför besvikelsen blir så stor.

  • Vad är en jet-injektor?
  • Därför fungerar inte luftpistoler särskilt bra mot svettning
  • Specialistens rekommendation

Jet-injektorer

MED-JET är en luftpistol som drivs med koldioxid. Företaget som tillverkar MED-JET har gått ut med att pistolen fungerar som behandlingsalternativ mot hyperhidros. Mindre studier har gjorts om effekten på handsvett, fotsvett och armsvett.

En spruta med botulinumtoxin fästs till pistolen. Läkemedlet pressas in i huden med hjälp av koldioxidtrycket. Behandlingen är inte smärtfri. Den gör faktiskt ganska ont. Bedövning bör därför ges innan ett flertal skott avlossas, särskilt i känsliga kroppsområden.

MED-JET är ingen ny uppfinning. Medicinska luftpistoler som Ped-O-JetMed-E-Jet och Press-O-Jet användes främst för att massvaccinera patienter i Nordamerika, Afrika och Vietnam (under kriget). Till utseendet skiljer sig inte MED-JET nämnvärt från luftpistolerna som användes under 1950-, 60- och 70-talet.

WHO och The US Department of Defense förbjöd vaccinering med jet-injektorer efter utbrott av blodsmittor. Det visade sig att luftpistolerna spred blodsmittor som HIV, hepatit B och hepatit C. När skott avges med högt tryck, sker ett baksug in i pistolen av blod och kroppsvätska när luftströmmen upphör. Det kontaminerar insidan av pistolen liksom innehållet i sprutan som används. Sprutan med läkemedel bör därför bytas ut mellan varje patient. Det går inte att sprita insidan av pistolen med ytdesinfektion. Metallkomponenterna som används, fästena, kan däremot tas loss och steriliseras i autoklav.

Därför fungerar jet-injektorer sämre

För att få en egen uppfattning har en av Hyperhidrosspecialistens läkare, och behandlaren Susanne, själva testat MED-JET. Susanne upplevde inte att läkemedlet fick den spridning i vävnaden som bolaget beskriver. Snarare syntes små, vita upphöjningar i huden där läkemedlet skjutits in. Det tog lång tid innan läkemedlet sjönk ner. För läkaren upphörde inte svettningen alls efter skotten. Fötterna var lika blöta efter en, två, tre och fyra veckor. Fötterna fick stora blodutgjutningar, vilka satt kvar länge, i flera månader.

När skott avges mot huden möts läkemedlet av motstånd, eftersom huden är hård. Ett stänk uppstår. Patienten får alltså inte hela den avsedda dosen. Ett bortfall uppstår i mängden som stänks åt sidorna. Stänk uppstår inte av varje skott, men tillräckligt ofta för att den planerade mängden inte ges.

MED-JET ställs in för ett visst injektionsdjup. Det är sant att hudens lager är ungefär lika tjocka hos oss människor, men det finns skillnader i hudens elasticitet, något pistolen inte känner av. När injektioner ges i huden med nålar känner behandlaren av djupet. Om huden är mindre elastisk behövs inte samma tryck på sprutkolven. Pistolen avger dock skott med samma tryck som användaren ställt in, och känner inte av skillnader i behandlingsområdet.

Positiva egenskaper

Det rapporteras att MED-JET ger färre blåmärken. Avståndet mellan pistolens munstycke och hudytan är kortare hos MED-JET, vilket minskar risken för nerv- och kärlskador. Nu drabbades vår läkare av flera blåmärken, så detta är individuellt.

Spruträdda personer kan uppskatta behandling med en jet-injektor, eftersom de slipper nålstick. 

Hyperhidrosspecialistens rekommendation

Med tanke på det dåliga resultatet kan Hyperhidrosspecialisten tyvärr inte rekommendera MED-JET som behandlingsmetod mot hyperhidros, överdriven svettning. Inte ens till personer som är rädda för nålstick.

De studier som finns om MED-JET och svettbehandling har gjorts på ett litet antal patienter. Evidensen är av låg kvalitet och publikationsbias har framkommit enligt granskning.

Det låter en del när skotten avges, vilket tyvärr inte ger ett lugnande känsla. Pistolen skulle behöva utvecklas mer.