Att ”svettas blod” är ett gammalt ordspråk som härstammar långt tillbaka i tiden, från 1500-talets Tyskland. Det var ett uttryck för ångest. Att ”svettas blod och vatten” återfinns i svensk litteratur från 1700-talet. Det innebar att fara illa, slita, slava eller arbeta mycket hårt.

  • Gamla uttryck
  • Kan man verkligen svettas blod?
  • Hematohidros

”Svettas blod” kan också jämföras med uttryck som att ”slita hund” eller ”slita ont”. Tveksamt om någon ens använder dessa uttryck idag. Är det möjligt att faktiskt svettas blod? Uttrycket måste ju härstamma från någon händelse. Det måste finnas en story bakom.

Häxkonst eller sjukdom

År 2017 anklagades en ung kvinna i Indien för att vara häxa. Hon svettades ordagrant blod från ögonen. Bara en häxa kan framkalla svart magi, och få blod att rinna från ögonen.

Läkarna ställde diagnosen hematohidros. Det är en fascinerande sjukdom som drabbar en av 10 miljoner människor. Tillståndet är inte smärtsamt även om det ser så ut. Orsaken till sjukdomen är inte fastställd ännu. En teori är att fysisk eller emotionell stress skapar frisättning av hormonet adrenalin. Adrenalinet drar ihop blodkärlen så mycket att de minsta blodkärlen, de så kallade kapillärerna, spricker runt svettkörteln. Blodet från blödningen kommer upp till hudytan via svettkörtlarnas utförsgångar, det vill säga de kanaler som också leder upp svett för att kyla ned huden.

Förekomst i Sverige

Blödningarna uppkommer ofta i ansiktet eller huvudet. 2019 rapporterades ett svenskt fall. En 9-årig pojke i Stockholm sökte vård vid upprepade tillfällen för blödningar som uppkom utan något trauma i pannan och nacken. När blodet torkades bort sågs ingen skada på huden.

Lika pinsamt som hyperhidros

Att plötsligt, utan förvarning, börja svettas blod är lika obehagligt som att plötsligt börja svettas floder av saltvatten. Båda formerna av svettning sker okontrollerat. Hyperhidros, överdriven svettning, behandlas inte på samma sätt som hematohidros.

Hyperhidrosspecialisten är en svettklinik som är inriktad och specialiserad på hyperhidros, onormalt stora svettmängder. Om du eller ditt barn börjar svettas blod, råder vi er att söka vård på sjukhus för närmare utredning och behandling. En svettbehandling är inte lösningen.