Handsvett

Handsvett har inte bara en negativ inverkan på skolgången, karriären och det psykiska välbefinnandet, utan också på dagliga aktiviteter. När fingrarna är blöta fungera inte touch screenen på mobilen och paddan. Papper som signeras bli blöta. Handslag undviks vid möten, och det är svårt att få ett bra grepp utan handskar.

Som tur är finns det en medicinsk behandling mot handsvett. Behandlingen utförs med injektioner i huden. Den är både snabb och effektiv. Du blir besvärsfri under perioden som läkemedlet verkar, och slipper tänka på att händerna är blöta. Personer med hyperhidros, överdriven svettning, lägger mycket tid på att dölja svettningen.

Utför behandlingen hos en specialist

Hos Hyperhidrosspecialisten arbetar enbart legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av överdriven svettning. Susanne har behandlat patienter med handsvett i 14 år, och är den behandlare som gjort flest injektionsbehandlingar mot hyperhidros i Sverige. När du kommer till henne är du i trygga händer. Vi skräddarsyr varje behandling så att alla får bästa möjliga resultat.

Varför har jag handsvett?

Att svettas från handflatorna har varit avgörande för människan under evolutionen. En viss mängd svett var viktig för att få ett bra grepp och fäste, särskilt när man behövde fly. Handsvett styrs bland annat från det limbiska systemet i hjärnan. Känslor som stress utlöser därför lätt svettningen.

Människan har ett stort antal svettkörtlar i handflatorna, närmare 600-700 stycken/cm2. Ändå är det inte volymen som avgör hur mycket vi svettas, utan mängden nervsignaler som skickas ut till dem. En svettkörtel kan aldrig aktivera sig själv. Den behöver signalsubstansen acetylkolin för att producera svett. Personer med överdriven handsvett har en ökad utsöndring av signalen, vilket gör svettkörtlarna överaktiva.

Handsvett är ofta ärftligt. Symtomen med blöta händer kan debutera tidigt i barndomen, före puberteten. En del barn har handsvett sedan födseln.

Vad innebär det att ha handsvett?

Kraftig handsvett medför begränsningar, både socialt och yrkesmässigt. Personer med handsvett drar sig ofta undan och undviker att ta andra i hand. De torkar reflexmässigt handen på låret innan de sträcker fram den. Inte sällan krökar de handen och ger inte ett fast handslag. Svettning påverkar yrkesval när man undviker positioner där handskakningar är oundvikliga.

Handsvetten lämnar fuktiga eller vattniga avtryck på tangentbordet, vilket upplevs pinsamt. Datormusen slutar fungera när svetten tar sig in mellan knapparna. Dokument blir blöta och bläcket smetas ut. Många minns att blyertspennan stack hål i pappret när man försökte skriva i skolan, eftersom pappret snabbt blev genomblött. Inte sällan upplever barn med hyperhidros utanförskap redan i förskolan när ingen vill hålla dem i handen.

För mycket svettning leder till sämre greppförmåga. Att hålla sig fast vi något är svårt eftersom händerna glider. Händerna blir också snabbt kalla när de är blöta.

Medicinsk behandling mot handsvett

Hyperhidrosspecialisten är expert på överdriven svettning. Vi behandlar handsvett med mikroinjektioner av två sorters läkemedel, btx typ A och B. Injektionerna ges ytligt. Huden har tre lager. Bara en specialist kan känna när läkemedlet injiceras i rätt hudlager. Detta kräver mångårig övning.

Läkemedlet som injiceras blockerar nervändornas funktion att skicka signaler till svettkörtlarna. Detta genom att klippa proteiner som ansvarar för att frisätta den kemiska signalsubstansen acetylkolin. Svettkörteln behöver ta emot acetylkolin för att kunna producera svett.

Svettningen upphör för de flesta helt inom en vecka. Hur länge effekten varar är individuellt. Majoriteten är torra om händerna i 3-9 månader. Effekten är inte permanent eftersom nya nervändor bildas med tiden. Funktionen att sända signaler återfås med andra ord. När svettningen kommit tillbaka till den grad att livskvaliteten påverkas negativt, kan en ny behandling göras, dock tidigast efter 3 månader.

Innan Du bokar tid för behandling

Första steget är att prova en produkt mot handsvetten som innehåller aluminiumklorid eller aluminiumklorhydrat. Dessa säljs receptfritt på apotek. Innan du lägger dig applicerar du en kräm eller spray i händerna som ska torka. Låt produkten verka under natten och tvätta händerna på morgonen med tvål och vatten. Om produkten inte ger någon effekt, eller om du får biverkningar, är nästa steg en injektionsbehandling. Vi rekommenderar att du utför behandlingen hos en specialist som oss.

En konsultation är obligatorisk inför din första injektionsbehandling. Under konsultationen går vi igenom hur behandlingen utförs, vad du bör tänka på innan och efter, vilket resultat du kan förvänta dig, och vilka biverkningar du kan drabbas av. Konsultationen är även viktig för oss. Vi måste veta om du har någon sjukdom, om du äter någon medicin samt om du har någon känd överkänslighet mot läkemedel eller allergi mot födoämnen. Kontraindikationer till behandlingen utesluts. Konsultationen utförs per telefon. Du behöver inte komma till mottagningen med andra ord.

Så går svettbehandlingen till

Hos oss utförs behandlingen av legitimerad specialistsjuksköterska med lång erfarenhet av hyperhidros, överdriven svettning. Injektionerna ges intradermalt, det vill säga i hudens andra lager. Hyperhidrosspecialisten har utvecklat ett mönster som kan få händerna helt torra. Vi använder oss av insulinsprutor med de tunnaste nålarna som finns att tillgå.

Specialistsjuksköterskan börjar med att desinficeras handflatorna och fingrarna. Om du har sår används alsollösning på såren. Därefter prickas området som ska behandlas med en vattenlöslig penna.

Innan behandlingen påbörjas får du ett kraftigt smärtstillande läkemedel direkt i blodbanan. Denna smärtlindrande medicin gör dig varm och tung i kroppen, och du kan känna att det snurrar till i huvudet. Kom ihåg att du inte kommer tappa kontrollen. Tack vare behandlarens mångåriga kompetens går behandlingen fort. Den är över på bara några minuter.

Du behöver inte vara fastande när du kommer till mottagningen för behandling.

Att tänka på efter behandlingen

Du får inte köra bil, motorcykel eller annat motordrivet fordon om du fått smärtlindring med narkotikaklassat läkemedel. En så kallad opioid. Bilkörning är tillåten först 24 h efter avslutad behandling. Detta på grund av att koncentrations- och reaktionsförmågan blir nedsatt. Tänk på att åka kommunalt till kliniken eller ha med chaufför. Läkarintyg utfärdas till piloter, lokförare eller till dig som använder tunga maskiner i yrket.

Värme har en tendens att sprida läkemedlet i vävnaden. Det tar några dagar för läkemedlets aktiva substans att hittat rätt och ge effekt. Därför ska följande undvikas i minst 24 h efter behandlingen:

  • Träning
  • Sola ute eller i solarium
  • Tunga lyft
  • Bad
  • Bastu
  • Massage över det behandlade området
  • Alkohol

Fysisk aktivitet i form av en rask promenad är tillåten. Att duscha eller tvätta händerna med varmvatten är tillåtet direkt efter behandlingen.

De första veckorna efter injektionsbehandlingen kan huden i händerna bli extra torr. Vi rekommenderar dig att använda mjukgörande handkräm.

Andra behandlingar med btx får inte utföras under 3 månader, till exempel mot migrän, tandgnissling eller rynkor i skönhetssyfte. Du riskerar annars att utveckla resistent och med tiden bli immun mot den verksamma substansen.

Biverkningar som kan uppstå

Vanliga biverkningar

  • Små blåmärken efter sticken
  • Övergående svaghet i det så kallade ”pincettgreppet”

Eftersom Hyperhidrosspecialisten använder btx typ B blir inte muskelsvagheten lika kännbar som den kan bli om endast btx typ A används. Finmotoriken som behövs för att knäppa små knappar kan påverkas under en tid. I värsta fall i några veckor. Kom ihåg att full styrka alltid återfås i händerna.

En positiv biverkning för många är att de svettas mindre om fötterna när händerna behandlats. Det sker en minskad utsöndring av acetylkolin till fötterna via de pyramidala banorna (nerverna). En annan positiv biverkning är att fingrarna blir smalare. Detta upplevs först en månad efter behandlingen, när produktionen av svett avstannat ett tag och svullnaden lagt sig.

Du som fått smärtlindring med opioider intravenöst kan uppleva klåda och i värsta fall illamående strax efter behandlingen. Profylaktisk medicin, så kallade premedicinering, ges innan behandlingen för att förebygga dessa biverkningar.

Mindre vanliga biverkningar

Äldre personer, liksom personer med låg kroppsvikt, har lättare att drabbas av förstoppning av opioider. Vi rekommenderar alla att dricka mycket vatten och äta fiberrik kost efter behandlingen. Skulle detta inte hjälpa finns microlax att köpa receptfritt på apotek.

Muntorrhet drabbar en del patienter, dock är denna biverkning inte vanlig efter en behandling mot just handsvett. Skulle du drabbas av muntorrhet rekommenderar vi dig att köpa salivstimulerande tabletter på apoteket. Två andra, mindre vanliga biverkningar är feber och huvudvärk. Det går bra att ta paracetamol efter behandlingen om du skulle råka ut för feber eller huvudvärk.

Att börja svettas mer från en annan kroppsdel är också ovanligt efter en behandling mot handsvett. Den kompensatoriska svettningen brukar inte vara lika kraftig. Kom ihåg att den kompensatoriska svettningen alltid försvinner, när handsvetten kommer tillbaka. Inga biverkningar är bestående av behandlingen.