Låt oss diskutera effekten av miraDry. Många med hyperhidros drömmer om att en gång för alltid bli av med sin armsvett. Resultatet av behandlingen varierar dock betydligt mellan patienter. En del blir nöjda och kan leva ett liv med utan större svettmängder livet ut, medan andra gradvis får tillbaka svettningen i armhålorna. Effekten blir inte permanent för alla, men för många.

 • Så fungerar miraDry
 • Vilket resultat kan jag förvänta mig av behandlingen?
 • Specialistens rekommendation

Mikrovågor

miraDry är en maskin godkänd för medicinskt bruk av både amerikanska FDA och EU (CE-märkt). Under behandlingen hettar mikrovågor upp svettkörtlarna till ca 60 grader, så att de förstörs. Nya svettkörtlar kan inte bildas, därför förutspås effekten bli bestående.

Det är sant att nya svettkörtlar inte kan bildas, men svettkörtlar kan läka. Upphettningen som varar i några sekunder förstör inte funktionen att svettas för alla. Hur bra resultat du får beror på: 

 1. Hur många receptorer (mottagare) för signalsubstansen acetylkolin som förstörs på svettkörtelns yta.
 2. Till vilken grad receptorerna förstörs. Om skadan inte är tillräcklig återfås funktionen att ta emot nervsignaler och producera svett.

Realistiska förväntningar

miraDry reducerar svettningen. Du kan därför inte räkna med att bli helt torr av mikrovågorna. Många patienter behöver två miraDry behandlingar med minst ett halvårs intervall för att uppnå önskvärd reduktion. Viktigt att ta med det i kalkylen då behandlingen är dyr.

Tyvärr funkar inte miraDry för alla. Det här är också viktigt att få information om. Svettningen kan komma tillbaka även efter två eller tre mikrovågsbehandlingar.

Det finns patienter som är väldigt nöjda med resultatet av miraDry. Behandlingen har reducerat svettningen kraftigt för dem, och resultatet har varit oförändrat ända sedan behandlingen gjordes.

Var beredd på biverkningar

En del patienter genomgår miraDry utan några större biverkningar. Lite svullnad, men inget mer. Andra drabbas av tuffare biverkningar som de inte blivit tillräckligt informerade om. miraDry är inget invasivt ingrepp. Det innebär att vävnaden inte skärs upp. Risken för allvarliga komplikationer är därför mindre. miraDry orsakar dock en skada under huden som inte är synlig. Vävnaden behöver tid att läka, därför bör aktiviteter och träning som medför friktion under armarna undvikas.

Vanliga biverkningar:

 • Smärta i upp till 24 h
 • Svullnad i flera veckor
 • Hårda knölar i armhålan i upp till 3 månader
 • Hudveck som stramar i flera veckor. Förväxlas ofta med senor.
 • Muskelsvaghet i armarna
 • Nedsatt känsel på undersidan av överarmen

Mindre vanliga men förekommande biverkningar:

 • Smärtsam hårsäcksinflammation med varbölder som måste tömmas. Kräver antibiotikabehandling.
 • Kompensatorisk svettning på annat kroppsområde

Hyperhidrosspecialistens rekommendation

Hyperhidrosspecialisten rekommenderar miraDry till patienter som har kort effekt av en svettbehandling med läkemedelsinjektioner. Med kort effekt menas att du endast blir torr i 2 månader. Både läkemedel av typen A och B ska ha provats med minst 3 månaders mellanrum. De som har kort effekt av typ A, har ofta god effekt av typ B eller av kombinationen av båda preparaten. Rätt dosering och styrka är givetvis en förutsättning för bra effekt.

Vi ser också miraDry som ett behandlingsalternativ till de personer som inte vill prova injektionsbehandlingen. För dig som är rädd för sprutor eller läkemedel, kan miraDry vara lösningen.

Tyvärr är det lite av ett lotteri, om just du kommer få bra resultat. Frågan är om 60 grader är tillräckligt för att förstöra just dina svettkörtlar?

Om du har gjort två miraDry behandlingar och inte fått önskad reduktion, avråder vi dig från att göra en tredje miraDry behandling. Chansen att du får önskat resultat efter tredje behandlingen är inte stor. Det är inte farligt att göra en tredje behandling, men den kommer troligtvis inte göra någon större skillnad på sikt. Du utsätter bara armhålorna för vävnadsskada och kastar pengar i sjön.